Selecteer een pagina

ONLINE LESSEN
MAKEN, DELEN EN
INZICHT KRIJGEN

MEEDENKEN MET LESLINQ

1. Maak zelf eenvoudig online je interactieve les

eenvoudig online interactive les maken in leslinq

2. Combineer (eigen) tekst, beeld, audio en video

eigen elemanten toevoegen aan LesLinq

3. Deel je les met een groep via een weblink (LesLinq)

Les delen via leslinq

4. Bekijk per leerling / student wanneer is ingelogd, voor hoe lang en of de lesstof is begrepen

inzicht krijgen in het gedrag van de leerling bij leslinq

ONLINE LESSEN MAKEN EN DELEN MET LESLINQ

Er zijn op dit moment weinig tools beschikbaar waarmee een docent zelf online een interactieve les kan inrichten, delen en zien of de kennis goed is overgedragen. LesLinq brengt daarin verandering.

KRACHTIGE TOOL

LesLinq is een krachtige tool om snel en uniform interactief lesmateriaal te maken en te delen. De docent heeft weinig technische kennis nodig om LesLinq te gebruiken. De leerling / student hoeft géén speciale software te installeren. Alles is toegankelijk via de browser. LesLinq koppelt het moment van les geven en les krijgen los van elkaar. Dat betekent niet dat er geen interactie is. LesLinq vraagt de leerling / student actief om een reactie op de lesstof. Dit geeft de docent direct inzicht in hoeverre de leerling / student de lesstof begrijpt. Dit is een speerpunt; hierdoor wordt differentiëren eenvoudig.

INTERACTIEVE LESSEN MAKEN

LesLinq is uitermate geschikt voor docenten in het VO, MBO en HBO die meer willen dan een videosessie of het delen van een presentatie. LesLinq is géén huiswerkplatform of een leerlingvolgsysteem. Het is echt bedoeld voor:

  • het maken van interactieve lessen, waarbij de docent een combinatie maakt van (eigen) tekst, beeld, audio en video en daarmee een bestaande lesmethode verrijkt, op afstand;
  • inzicht krijgen in de kennisoverdracht.

LesLinq is op dit moment nog volop in ontwikkeling en in bèta-vorm toegankelijk.

text in header

KENMERKEN VAN LESLINQ

kenmerken van leslinq

VOORBEELDEN

Bekijk enkele voorbeelden van projecten die we in LesLinq hebben gemaakt

Bouw mee aan de toekomst van LesLinq